+31 (0)10 717 15 77

 info@gsmpartscenter.com

  • Gratis verzending vanaf €150
  • Hoge kwaliteitsgarantie
  • Altijd de nieuwste producten beschikbaar

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door GSM Supply B.V. en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de informatie op de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of vervolgschade of schade, of enig verlies of enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.
Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van GSM Supply B.V. staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord. Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. GSM Supply B.V. neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle. iPhone®, iPod® en iPad® zijn handelsmerken van Apple, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GSM Supply B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij GSM Supply B.V.

GSM Supply B.V. geeft geen enkele garantie of verklaring van enige soort, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de aanbieding of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische werken op de lijst voor welk doel dan ook . Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik of onjuiste voorstelling van onze producten.